KNOWLEDGE & MORAL >> MORAL DISCIPLINE STUDY

OUTSTANDING STUDENT

เด็กชายณัฏฐพล จำปาจิตติพัฒน์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์จูเนียร์ รอบภูมิภาค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขันฟุตบอล รายการหนาวแล้วคัพ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนัญธิดา ชมภูกา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดหนูน้อยนพมาศประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองแฝก

ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้นข้าว เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ศิริพันธ์ ชั้นป.1/3 เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ที่บิ๊กชีดอนจั่น

เด็กหญิงสุภาวดี ขันธิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยยี่เป็งเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพนัสรมณ์ นิรคมฐ์สกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ในการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม จ.ลำพูน

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายกุลพัทธ์ โล่ห์ทอง ได้รับรางวัลการแข่งรายการBAT-Yonex-Far Eastern By Spirit Chiangmai Cup 2022

รางวัล “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "สาขาเยาวชนผู้อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและมรดกไทย"

JTW PHOTO GALLERY

JITTRA VIDEO ACTIVITY

คณะเชียร์ลีดสีชมพู (23 กันยายน 2565)

คณะเชียร์ลีดสีแดง (23 กันยายน 2565)

คณะเชียร์ลีดสีฟ้า (23 กันยายน 2565)

คณะเชียร์ลีดสีม่วง (23 กันยายน 2565)

โรงเรียนจิตราวิทยา

1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพทํ : (0) 53-242075

โทรสาร : (0) 53-240329

jittrawittaya@jittraschool.ac.th

งานทะเบียนนักเรียน

และวัดผล

ตรวจสอบผลการเรียน

ปฏิทินวัดผลการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์บริการโรงเรียน /ช่องทางข่าวสาร
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ระเบียบ/ประกาศโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ดาวโหลด

งานห้องสมุด

วารสารโรงเรียน

Official Facebook Page

Official JTW Youtube Page

ทำเนียบการศึกษา