คลิปวีดิโอ

ติดตามช่อง YOUTUBE ของทางโรงเรียนจิตราวิทยา

--->คลิก //www.youtube.com/channel/UCYN-MElqRsPeqpgLqgyHilg/featured

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565


มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น และเด็กดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564


VTR.การประเมินนักเรียนพระราชทาน

ทางโรงเรียนจิตราวิทยาได้ส่งนักเรียนประเมินนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562

คณะลีดสีฟ้า (รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1)

การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ในงานกีฬาสีโรงเรียนจิตราวิทยา

คณะลีดสีชมพู (รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2)

การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ในงานกีฬาสีโรงเรียนจิตราวิทยา

คณะลีดสีเขียว (รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3)

การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ในงานกีฬาสีโรงเรียนจิตราวิทยา

คณะลีดสีม่วง (รางวัลชมเชย)

การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ในงานกีฬาสีโรงเรียนจิตราวิทยา

vlog กิจกรรม Day Camp ป.1

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

vlog กิจกรรม Day Camp ป.2

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

VTR.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

ทางโรงเรียนจิตราวิทยาได้รับการตรวจโรงเรียยนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โรงเรียนจิตราวิทยา

1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000


โทรศัพทํ : (0) 53-242075

โทรสาร : (0) 53-240329

jittrawittaya@jittraschool.ac.th

งานทะเบียนนักเรียน

และวัดผล

ตรวจสอบผลการเรียน

ปฏิทินวัดผลการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์บริการโรงเรียน /ช่องทางข่าวสาร
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ระเบียบ/ประกาศโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ดาวโหลด

งานห้องสมุด

วารสารโรงเรียน

Official Facebook Page

Official JTW Youtube Page

ทำเนียบการศึกษา