ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โรงเรียนจิตราวิทยา

1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000


โทรศัพทํ : (0) 53-242075

โทรสาร : (0) 53-240329

jittrawittaya@jittraschool.ac.th

งานทะเบียนนักเรียน

และวัดผล

ตรวจสอบผลการเรียน

ปฏิทินวัดผลการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์บริการโรงเรียน /ช่องทางข่าวสาร

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ระเบียบ/ประกาศโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ดาวโหลด

งานห้องสมุด

วารสารโรงเรียน

Official Facebook Page

ทำเนียบการศึกษา