เครื่องแบบการแต่งกายระดับอนุบาล โรงเรียนจิตราวิทยา

ชุดนักเรียนระดับอนุบาล

ชุดนักเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

ชุดพละ

ชุดนักเรียนระดับชั้น อนุบาล1 - อนุบาล 3

ชุดพื้นเมือง

ชุดพื้นเมืองระดับชั้น อนุบาล1 - อนุบาล 3

เครื่องแบบการแต่งกายระดับประถมศึกษา โรงเรียนจิตราวิทยา

ชุดนักเรียน

ชุดนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6

ชุดพละ

ชุดพละระดับชั้น ป.1 - ป.6

ชุดลูกเสือสำรอง

ชุดลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.1 - ป.3

ชุดลูกเสือสามัญ

ชุดลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.4 - ป.6

ชุดพื้นเมือง

ชุดพื้นเมืองระดับชั้น ป.1 - ป.6

เครื่องแบบการแต่งกายระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนจิตราวิทยา

ชุดนักเรียน

ชุดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ชุดพละ

ชุดพละระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 - 3

ชุดพื้นเมือง

ชุดพื้นเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

โรงเรียนจิตราวิทยา

1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000


โทรศัพทํ : (0) 53-242075

โทรสาร : (0) 53-240329

jittrawittaya@jittraschool.ac.th

งานทะเบียนนักเรียน

และวัดผล

ตรวจสอบผลการเรียน

ปฏิทินวัดผลการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์บริการโรงเรียน /ช่องทางข่าวสาร
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ระเบียบ/ประกาศโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ดาวโหลด

งานห้องสมุด

วารสารโรงเรียน

Official Facebook Page

Official JTW Youtube Page

ทำเนียบการศึกษา