HOME 📂 คนเก่งรั้วแสดขาว การแข่งขันฟุตบอล รายการหนาวแล้งคัพ จังหวัดลำปาง


การแข่งขันฟุตบอล รายการหนาวแล้วคัพ จังหวัดลำปาง


19 - 20 พฤศจิกายน 2565 by งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรวิชญ์ ทาติ๊บ นักเรียนชั้น ป.4/4 และ เด็กชายชัยษถิตฐ์ เพิ่มวงค์วาฬ นักเรียนชั้นป. 6/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอล รายการ "หนาวแล้วคัพ จังหวัดลำปาง" ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 #ทีมสายบัวคลับ


เด็กชายกรวิชญ์ ทาติ๊บ นักเรียนชั้น ป.4/4

เด็กชายชัยษถิตฐ์ เพิ่มวงค์วาฬ นักเรียนชั้นป. 6/1