HOME 📂 คนเก่งรั้วแสดขาว การแข่งขันฟุตบอลรายการ สิงห์จูเนียร รอบภูมิภาค


การแข่งขันฟุตบอลรายการ สิงห์จูเนียร รอบภูมิภาค


24 พฤศจิกายน 2565 by งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความดีกับคนเก่งรั้วแสดขาว เด็กชายณัฏฐพล จำปาจิตติพัฒน์ นักเรียนชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์จูเนียร์ รอบภูมิภาค วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565