HOME 📂 คนเก่งรั้วแสดขาว การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง เทศบาลนครเชียงใหม่


การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเทศบาลนครเชียงใหม่


9 พฤศจิกายน 2565 by งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุภาวดี ขันธิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยยี่เป็งเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

อีกทั้งยังได้ร่วมเดินขบวนแห่กระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565