HOME 📂 คนเก่งรั้วแสดขาว การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ณ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี


การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ตำบลหนองแฝก


9 พฤศจิกายน 2565 by งานประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนจิตราวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ น้องแชมเปญ เด็กหญิงชนัญธิดา ชมภูกา ชั้นป.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดหนูน้อยนพมาศประจำปี2565 เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565