HOME 📂 คนเก่งรั้วแสดขาว การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ณ ศูนย์การค้าบิกซีดอนจั่น


การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง


9 พฤศจิกายน 2565 by งานประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนจิตราวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้นข้าว เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ศิริพันธ์ ชั้นป.1/3 เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ที่บิ๊กชีดอนจั่น

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 วันที่7 พฤศจิกายน 2565