HOME 📂 คนเก่งรั้วแสดขาว 18 ตุลาคม 2565 BAT-Yonex - Far Eastern BY SPIRIT Chiangmai CUP 2022


18 ตุลาคม 2565 BAT-Yonex - Far Eastern BY SPIRIT Chiangmai CUP 2022


18 ตุลาคม 2565 by งานประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนจิตราวิทยาขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายกุลพัทธ์ โล่ห์ทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้เข้าร่วมการแข่งรายการ BAT-Yonex - Far Eastern BY SPIRIT Chiangmai CUP 2022

ได้รับรางวัลดังนี้

XDU15 - ชนะเลิศ (คู่ผสม) กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง คู่กับ อทิตญา คำชัยวงค์

BSU15 - รองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทเดื่ยว)

BDU15 - รองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทชายคู่) กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง คู่กับ เฟิร์ส อนัทย์