📄 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนจิตราวิทยา

📁 Home ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร (D.A.R.E. ประเทศไทย
📅11/10/2022 ผู้โพสต์:นายวนัทพงศ์

กิจกรรม Paper Rocket (พุ่งจรวดกระดาษ)
📅01/09/2022 ผู้โพสต์:นายวนัทพงศ์ โตยัง

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ "Science Show"
📅26/08/2022 ผู้โพสต์:นายวนัทพงศ์ โตยัง

MissChiangmaiFood CreativeEconome City 2022 📅19/08/2022 ผู้โพสต์:นายวนัทพงศ์ โตยัง

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ "กิจกรรมโยนไข่"
📅18/08/2022 ผู้โพสต์:นางสาวณัฐภาส์ ชัยดวง

กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ระดับมัธยมศึกษา
📅 11/08/2022 ผู้โพสต์:นายวนัทพงศ์ โตยัง

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
📅11/08/2022 ผู้โพสต์:นายวนัทพงศ์ โตยัง

ประกวดขับร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ
📅10/08/2022 ผู้โพสต์:นายวนัทพงศ์

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37
📅09/08/2022 ผู้โพสต์:นายวนัทพงศ์ โตยัง