ชำระด้วยตนเอง

สามารถชำระได้ที่ห้องธุรการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 - 16.00 น. วันเสาร์เวลา 09.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติ่มได้ที่ : 053-242075


โรงเรียนจิตราวิทยา

1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000


โทรศัพทํ : (0) 53-242075

โทรสาร : (0) 53-240329

jittrawittaya@jittraschool.ac.th

งานทะเบียนนักเรียน

และวัดผล

ตรวจสอบผลการเรียน

ปฏิทินวัดผลการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์บริการโรงเรียน /ช่องทางข่าวสาร

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ระเบียบ/ประกาศโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ดาวโหลด

งานห้องสมุด

วารสารโรงเรียน

Official Facebook Page

ทำเนียบการศึกษา